De Lean methode in de zorg?


Verspilling verminderen, voorraden verkleinen en de efficiëntie verhogen; dat klinkt als een business case van Philips, ASML of inderdaad Toyota, de Japanse autofabrikant waar de oorsprong van de Lean methode ligt. Maar deze methodologie heeft zijn weg inmiddels ook gevonden naar de zorgsector. Want ‘de patiëntenstroom optimaliseren’ en ‘onnodige voorraden vermijden’ klinken misschien erg bedrijfsmatig, het kan zorginstellingen echter helpen om de focus te houden op waar het echt om gaat: hoogwaardige zorg bieden voor de patiënt. Hoe dat zo? Daar gaan we in dit artikel op in.

Wat is de Lean methode?

De Lean methode, ook bekend als Lean Six Sigma, is een managementfilosofie gericht op het minimaliseren van verspilling en een zo groot mogelijke waarde creëren voor de klant. Het werd in de jaren 40 en 50 ontwikkeld als onderdeel van het Toyota Production System (TPS). Taiichi Ohno, een ingenieur bij Toyota, wordt vaak beschouwd als de grondlegger van de Lean methode. Ohno en zijn collega’s ontwikkelden een methode die gericht was op het minimaliseren van voorraden, het verminderen van wachttijden, het tegengaan van overproductie en werknemers betrekken bij een proces van continue verbetering.

“In de zorgsector gaat het niet alleen om kosten besparen en een hogere efficiëntie. Het gaat juist over het verbeteren van de zorgkwaliteit en het vergroten van de patiënttevredenheid. Én niet te vergeten, de tevredenheid van de eigen medewerkers”.

Er zijn inmiddels tal van organisaties die de Lean methode toepassen in de zorg. Zoals het Virginia Mason Medical Center in de VS. Maar ook in Nederland; het Zaans Medisch Centrum is zelfs het eerste ziekenhuis in Europa dat volgens de Lean methode is ontworpen. Daarnaast zijn er ook huisartsenpraktijken in Nederland die aangeven baat te hebben bij de methode. Natuurlijk, ook in de zorg wordt gekeken naar het verminderen van kosten. Maar veel organisaties geven aan dat met behulp van LEAN juist de patiëntenzorg en -veiligheid wordt verbeterd en wacht- en doorlooptijden worden verkort.

Hoe kan LEAN jou en jouw praktijk helpen?

LEAN in de zorg gaat over het vinden van manieren om de zorg efficiënter te maken, minder tijd en middelen te verspillen en ervoor te zorgen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. Als praktijkhouder, -ondersteuner, office manager of secretaresse houdt je veel verschillende ballen in de lucht. Door efficiënter te werken kun je minder werkdruk ervaren en wordt het rendement van je praktijk verbetert. Zo houd je tijd en middelen over om te doen waar het allemaal om begon: de patiënt.

In de Opleiding Bedrijfsvoering fysiotherapie en de opleiding Office management voor de fysiotherapiepraktijk besteden we ruimschoots aandacht aan LEAN. Lees hier meer over deze opleidingen. Heb je een vraag? Bel dan naar: 073-6100994 of stuur een mail naar academy@wittemeer.nl