Bedrijfsvoering Fysiotherapie

Duur 8 dagen Deelnemers 14 - 16 deelnemers Investering € 3.750,-
  • Ontwikkel een bredere kijk op strategie en proces
  • Stuur proactief aan op basis van feiten en cijfers
  • Coach jouw medewerkers op het optimaal inzetten van hun talenten

Startdata Locatie
11 november 2022 SpotOnMedics Event Center Hoofddorp
Ik wil me inschrijven

Na afloop van de opleiding:

  • Ben je in staat  jouw praktijkorganisatie te managen vanuit een bedrijfskundig perspectief, waardoor je een bredere kijk hebt op strategie en proces;
  • Heb je jouw visie (weer) helder én omgezet naar een concreet businessplan voor de komende jaren;
  • Stuur je jouw praktijk proactief aan op cijfers en feiten;
  • Ben je een betere gesprekspartner voor je accountant, financieel adviseur en andere partijen zoals leveranciers en samenwerkingspartners;
  • Kun je jouw medewerkers coachen op het optimaal inzetten van hun talenten;
  • Ben je in staat om 'innovatief' te denken. En bedenk én implementeer je jouw slimme product-markt-combinaties.

Inhoud:

Dag 1: Persoonlijke leerweg, missie, visie en strategie
Dag 2: Veranderkunde, creativiteit en innovatie
Dag 3: Leiderschap
Dag 4: Personeel
Dag 5: Financieel
Dag 6: Marketing en verkoop
Dag 7: Operationeel en proces management
Dag 8: Eindopdracht

Een fysiotherapiepraktijk runnen gaat verder dan vakkennis en vaardigheden alleen. Dat vraagt om een brede kijk op strategie en proces, kennis van marketing, het kunnen coachen van medewerkers, etc. Er kan een moment komen dat je als praktijkhouder groeit, of wil groeien, en behoefte hebt aan meer kennis over de bedrijfsvoering van een eigen praktijk. Deze opleiding sluit perfect aan op deze behoefte.

De opleiding bedrijfsvoering onderscheidt zich door docenten en gastdocenten, welke allen specialist zijn in hun vakgebied en expert in de eerstelijns fysiotherapie. Je krijgt hierdoor een verdiepende kijk op de bedrijfsvoering van jouw praktijk. Je gaat gericht aan de slag met een plan, een soort kapstok, waaraan je de verschillende pijlers op kunt hangen. In de eindopdracht breng je deze samen om zo tot een eigen, vernieuwd en verbeterd businessplan voor jouw praktijk te komen.

Tijdens de opleiding krijg je veel inzichten waar je concreet mee aan de slag kunt voor je eigen praktijk. Er is veel ruimte voor (zelf)reflectie, persoonlijke aandacht en het stellen van vragen aan elkaar en aan de docenten. Het van en met elkaar leren geeft een hoog leerrendement. Ook gaan we in op jouw specifieke wensen en vragen. Daarnaast krijg je de beschikking over een persoonlijke mentor. We ronden de opleiding af met een eindgesprek.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 8 interactieve lesdagen. Voor het hoogste rendement is het van belang dat je deze lesdagen goed voorbereidt. Vóór iedere dag krijg je van de betreffende docent een literatuuropgave en een opdracht. Ná elke lesdag krijg je opdrachten mee om te oefenen en uit te werken. Zo bereid je je voor, voor het schrijven van dát specifieke hoofdstuk van je businessplan.

Accreditatie
De opleiding is door Stichting Keurmerk Fysiotherapie geaccrediteerd met 20 punten. Bij KRF individueel 20 punten aan te vragen in het Beroepsgerelateerd deel.

Certificaat
Na afronden van de eindopdracht voor de opleiding wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Lesdagen

De opleiding omvat 8 vrijdagen van 09.00 – 16.30 uur.

Leergang 9 (VOL) is gestart op 1 april 2022. Volgende lesdagen zijn: 22 april, 20 mei, 17 juni, 1 juli, 9 september, 7 oktober en 28 oktober.

Leergang 10 start op 11 november 2022. Volgende lesdagen zijn: 2 december 2022, 13 januari 2023, 10 februari 2023, 10 maart 2023, 14 april 2023, 12 mei 2023 en 9 juni 2023.

Locatie Leergang 10:

SpotOnMedics Eventcenter Hoofddorp, met uitzondering van 10 maart 2023 (de financiële dag) bij Accountant Fact4Fysio in Etten-Leur.

Ervaring uitgelicht

Naam Deelnemers Bedrijfsvoering Fysiotherapie aan het woord Functie Deelnemers LG6 Opleiding Bedrijfsvoering Fysiotherapie